Sayın Ortağımız;

S.S. Ege Eczacılar Üretim Temin Tevzi Kooperatifi'nin 2019 - 2020 yılı 2. ve 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2021 Pazartesi günü Kooperatif İdari Merkezi, Egemenlik Mah. 6074 Sk. No:14 Bornova İzmir adresinde saat 11.00’de yapılacaktır. Bu tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı gündem ile 6 Temmuz 2021 Salı günü saat:13.00’de İzmir Mimarlar Odası İzmir Mimarlık Merkezi Konferans Salonu 1474 Sk. No:8 Alsancak – İzmir adresinde düzenlenecektir.

Saygılarımızla,
Ege Eczacılar Kooperatifi
Yönetim Kurulu


2. ve 3. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
 1. Açılış
 2. Başkanlık Divanı ve Oy Tasnif Kurulu seçimi, Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
 3. 31.11.2017 tarih 30226 sayılı “Kooperatif ve üst kuruluşlarının olağan genel kurul toplantılarının birleştirilerek yapılması hakkında tebliğ” gereği 2019 -2020 yılları Genel Kurullarının birleştirilerek yapılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
 4. Saygı duruşu
 5. Yönetim Kurulu çalışma raporu ve Denetim Kurulu raporunun okunması,
 6. 2019 yılı bilançosu ile gelir – gider farkı hesapları ve 2020 yılı taslak bütçesinin sunulması
 7. 2020 yılı bilançosu ile gelir – gider farkı hesapları ve 2021 yılı taslak bütçesinin sunulması
 8. 2019 ve 2020 yılı bilanço ve gelir – gider farkı hesaplarının; 2020 ve 2021 yılı taslak bütçelerinin müzakeresi, kabulü veya reddi hakkında ayrı ayrı karar alınması
 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
 10. Denetim Kurulu üyelerinin ibrası
 11. Kooperatif kuruluş amaçlarının gerçekleştirilememesi nedeniyle tasfiye sürecinin müzakere edilip, kabulü veya reddi hakkında karar alınması
 12. Kooperatif ortaklarından tahsil edilmiş olan sermaye bedellerinin ortaklara iade edilmesinin müzakeresi, kabul veya reddi hakkında karar alınması
 13. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu seçimi
 14. Tasfiye Kurulu seçimi
 15. Dilek ve temenniler
 16. Kapanış